ininal Token Yapısı

ininal API'lerinde kullanılan kullanıcı ve kart token yapısı hakkında detaylar.

ininal Token Yapısı

ininal API'leri ile gerçekleştirilen tüm işlemler her tekil kullanıcı ve tekil kart için özel olarak oluşturulmuş token'lar üzerinden gerçekleştirilir. Her tekil kullanıcının bir tekil user-token'ı olduğu gibi, her tekil ininal kartın da bir card-token'ı bulunmaktadır. Bu token'lar ininal API'lerine istek yapılırken kullanılmaktadır.

User Token Kullanılan Servisler

User Token bilgisi kullanılarak;

 • Daha önce anonim olarak üretilen bir Sanal Kart, bir kullanıcı hesabına eklenebilir.
 • Sanal Kart Yaratma servisi kullanılarak bir sanal kart yaratıldığı anda bir kullanıcı hesabına eklenebilir.
 • Fiziksel bir ininal kart Kart Ekleme servisini kullanarak daha önce yaratılan bir ininal kullanıcı hesabına eklenebilir.
 • Kullanıcıya eklenen kartlar Kullanıcı Kart Bilgileri servisi ile listelenebilir.
 • Henüz GSM numarası doğrulanmamış bir kullanıcı hesabına ait GSM numarası Gsm No Güncelleme servisi ile güncellenebilir.
 • Kullanıcı hesabına ait GSM numarasını doğrulamak için Tek Kullanımlık Şifre Gönderme servisi kullanılarak kullanıcının kayıtlı GSM numarasına tek kullanımlık şifre gönderilebilir ve bu şifrenin doğruluğu Tek Kullanımlık Şifre Doğrulama servisi ile kontrol edilebilir.

Card Token Kullanan Servisler##

Card Token bilgisi kullanılarak;

 • Fiziksel ya da sanal bir ininal karta ait kart bilgileri Kart Bilgisi servisi ile sorgulanabilir.
 • Kart Bilgileri servisi ile elde edilen kart barkod numarası ile karta bakiye yükleme işlemi Bakiye Yükleme servisi ile yapılabilir.
 • Kartın anlık bakiye bilgisi Kart Bakiye Görüntüleme servisi ile sorgulanabilir.
 • Kart hareketleri Kart Hareketleri Görüntüleme servisi ile istenilen tarih aralıklarında görüntülenebilir.
 • Kart Durum Güncelleme servisi kullanılarak bir ininal kart kullanıma kapatılıp açılabilir.
 • Karta ait şifre bilgisi Kart Şifre İşlemleri servisi ile alınabilir yada kart şifre bilgisi güncellenebilir.

Bu bilgilere sahip olduğuna göre artık servislerimizi test etmeye başlayabilirsin!